fbpx
לוגו לבן - MARKETING DOCTOR - מרפאת כאב דיגיטלי לעסקים

איך תוכנית השיווק שלכם יכולה לצמוח באמצעות PESTEL Analysis?

קצב ההתפתחות של השיווק מעמיד את בעלי העסקים והמשווקים בהתמודדות מתמדת עם מגבלות ואתגרים רבים, לכן חשוב להבין את הסביבה בה אנו פועלים. כדי להבין את הסביבה הזו ולהכין אסטרטגיות שיווק מפוכחות, ניתן להשתמש בכלי הניתוח PESTEL.

PESTEL הוא ראשי תיבות של שישה גורמים המשפיעים על הסביבה העסקית: פוליטי, כלכלי, חברתי, טכנולוגי, סביבתי ומשפטי. מטרתו של הניתוח הוא לספק תמונה מקיפה של הסביבה המקיפה את העסק ולהצביע על ההשפעות האפשריות על אסטרטגיות השיווק.

גורמים פוליטיים (Political):

הגורמים הפוליטיים הם אחד הגורמים שעשויים להשפיע על הצלחת כל עסק, ובמיוחד על אסטרטגיות השיווק שלו. ההחלטות הממשלתיות, המדיניות החיצונית והמצב הגיאופוליטי של מדינה יכולים להשפיע באופן ישיר על השוק בו העסק פועל. הבנה עמוקה של הגורמים הפוליטיים השונים וההשפעה שלהם על השוק היא חיונית לכל עסק שרוצה להצליח. התאמה נכונה של אסטרטגיות השיווק למציאות הפוליטית יכולה להביא להצלחה גדולה ולהגנה מפני סיכונים פוטנציאליים.

החלטות ממשלתיות: 

החלטות ממשלתיות הן גורם פוליטי המשפיע על המגמות ואספקטים שונים בניהול העסק והשיווק, מהשיווק ועד לניהול היומיומי. חשוב להיות מעודכנים ומודעים לשינויים אלו כדי להגיב באופן מהיר ויעיל. דוגמאות לדרכים בהן החלטות ממשלה משפיעות על העסק והשיווק:

 • התמודדות עם התחרות: אם הממשלה החליטה להגביל את יבוא מוצרים מסוימים, זה יכול להקל על התחרות הזרה ולתת יתרון לחברות מקומיות.
 • מבנה המחיר: שינויים במסים או בתעריפים יכולים להשפיע על מחיר המוצר או השירות, ולכן על החלטות התמחור של העסק.
 • אסטרטגיות שיווק: בהתאם להחלטות הממשלה, ייתכן שהעסק יצטרך לשנות את אסטרטגיות השיווק שלו, להתמקד בשווקים חדשים או להציע מוצרים או שירותים שונים.
 • הגבלות עסקיות: שינויים בחוקי העבודה או הגבלות עסקיות אחרות יכולות להשפיע על היכולת להעסיק עובדים, להרחיב את העסק או להכנס לשווקים חדשים.
 • סיכונים והזדמנויות: החלטות ממשלתיות יכולות להביא לסיכונים חדשים, אך גם להזדמנויות. לדוגמה, פתיחת שוק חדש ליבוא יכולה להיות הזדמנות לחברות שרוצות לייבא את המוצרים שלהם.
 • תקציב שיווק: החלטות ממשלתיות יכולות להשפיע על התקציב השיווקי של העסק, בין אם בגלל שינויים במסים או בגלל הצורך להתמודד עם התחרות חדשה.

מדיניות חוץ: 

מדיניות החוץ היא אחד הגורמים שיכולים להשפיע על כל אספקט של העסק, מהשיווק ועד לניהול היומיומי. היחסים הבינלאומיים של מדינה עשויים להשפיע על היבוא והיצוא של מוצרים ושירותים. לדוגמה, סנקציות או מגבלות על מסחר עשויות להשפיע על היכולת לשווק מוצרים במדינות מסוימות. חשוב להיות מעודכן ומודע לשינויים במדיניות החוץ כדי להגיב באופן מהיר ויעיל.

דוגמאות לדרכים בהן מדיניות חוץ משפיעה על העסק והשיווק:

 • התמודדות עם התחרות: סנקציות או מגבלות על מסחר יכולות להגביל את היכולת להיכנס לשווקים מסוימים, מה שיכול להקל על התחרות בשווקים אלה.
 • אסטרטגיות שיווק: במצב בו ישנן מגבלות על מסחר, ייתכן שהעסק יצטרך לשנות את אסטרטגיות השיווק שלו, להתמקד בשווקים אחרים או להציע מוצרים או שירותים שונים.
 • הגבלות עסקיות: מדיניות חוץ יכולה להשפיע על היכולת להקים מפעלים, להשקיע או להקים שותפויות עסקיות במדינות מסוימות.
 • סיכונים והזדמנויות: יחסים דיפלומטיים טובים עם מדינות מסוימות יכולים להביא להזדמנויות עסקיות, בעוד שיחסים מתוחים יכולים להביא לסיכונים.
 • תקציב שיווק: החלטות בנוגע למדיניות חוץ יכולות להשפיע על התקציב השיווקי של העסק, בין אם בגלל הצורך להתמקד בשווקים חדשים או בגלל הצורך להתמודד עם מגבלות חדשות.
 • אספקה ותפוקה: מדיניות חוץ יכולה להשפיע על שרשראות האספקה, כאשר חברות יכולות להיות תלויות בספקים ממדינות שונות.

מצבים גיאופוליטיים:

יציבות שלטונית ומתחים גיאופוליטיים, כמו מלחמות או משברים, יכולים להשפיע על הביטחון והיציבות של השוק. כאשר ישנם מתחים באזור מסוים, ייתכן שעסקים וחברות יחליטו להפסיק את הפעילות שלהם שם או לשנות את אסטרטגיות השיווק שלהם.

דוגמאות לדרכים בהן מצבים גיאופוליטיים משפיעות על העסק והשיווק:

 • התמודדות עם התחרות: באזורים בהם ישנם מתחים גיאופוליטיים, ייתכן שחברות מתחרות יחליטו להפסיק את פעילותם, מה שיכול להציע הזדמנות לחברות אחרות להכנס או להתמקד באותו שוק.
 • אסטרטגיות שיווק: במצב של מתחים או אי-יציבות, ייתכן שיהיה צורך לשנות את המסר השיווקי או להתמקד בשווקים אחרים.
 • הגבלות עסקיות: מתחים גיאופוליטיים יכולים להביא להגבלות על התנהלות עסקית, כמו הגבלות על יבוא או יצוא, או אף הפסקת פעילות עסקית לחלוטין.
 • סיכונים והזדמנויות: מתחים גיאופוליטיים מצריכים את העסקים להיות מוכנים להתמודד עם סיכונים חדשים, אך גם מציעים הזדמנויות במקרה של שינויים במצב הגיאופוליטי.
 • תקציב שיווק: במצבים של אי-יציבות, ייתכן שיהיה צורך להגביר את התקציב השיווקי למען קידום המותג או המוצר בשווקים אחרים.
 • אספקה ותפוקה: מתחים גיאופוליטיים יכולים להשפיע על שרשראות האספקה, כאשר חברות יכולות להיות תלויות בספקים מאזורים בהם ישנם מתחים.

גורמים כלכליים (Economic):

הגורמים הכלכליים הם בין הגורמים המרכזיים המשפיעים על החלטות שיווק בכל עסק. הם מקבעים את המסגרת הכלכלית בה העסק פועל, ולכן הם יכולים להשפיע באופן ישיר על ההחלטות השיווקיות.

שיעורי ריבית:

שיעור הריבית משפיע באופן משמעותי על החלטות ההשקעה ועל המבנה הכלכלי של העסק. כאשר הריבית גבוהה, יתכן וההשקעות יפחתו וההוצאות יוגבלו, בעוד שריבית נמוכה עשויה לקדם השקעות ולהחזיר את הכלכלה לפעילות.

 • השקעות: כאשר שיעור הריבית גבוה, ההשקעה בפרויקטים חדשים או הרחבת הפעילות הקיימת יכולה להיות יקרה יותר מבחינת המימון. זה עשוי להוביל להפחתת ההשקעות בפרויקטים חדשים.
 • צריכה: כאשר הריבית גבוהה, ההלוואות והאשראי הצריכה הם יקרים יותר, מה שעשוי להוביל לירידה בצריכה של הציבור.
 • הוצאות העסק: העלות של ההלוואות לעסקים עולה כאשר שיעור הריבית עולה, מה שעשוי להוביל להפחתת ההוצאות ולחיפוש אחר אלטרנטיבות זולות יותר למימון.
 • נדל"ן: שיעורי ריבית גבוהים יכולים להוביל לירידה בפעילות הנדל"ן, מאחר שההלוואות המקשה יקרות יותר.
 • מניות והשקעות: כאשר שיעור הריבית עולה, ההשקעה במניות עשויה להיות פחות משתלמת ביחס להשקעות אחרות, כמו הון קבוע.

שערי המרה:

זהו אחד הגורמים הכלכליים שיכולים להשפיע על החלטות שיווק בעסקים, במיוחד באלה הפועלים בשוק הבינלאומי. הנה כיצד שערי המרה משפיעים על המגמות הכלכליות ובהתאמה על החלטות השיווק:

 • מחירים ותחרות: כאשר שער המרה של מטבע מסוים יורד, המוצרים והשירותים של המדינה הזו הופכים לזולים יותר לגורמים חיצוניים. זה יכול להביא לגידול ביבוא ולהגברת התחרות בשוק המקומי.
 • יבוא ויצוא: כאשר שער המרה גבוה, ייבוא מוצרים יהפוך לזול יותר, בעוד יצוא יהפוך ליקר יותר. ההפך נכון כאשר שער המרה יורד.
 • רווחיות: עבור חברות המייבאות חומרי גלם או מוצרים מחו"ל, שינויים בשער המרה יכולים להשפיע על עלויות הייצור ובהתאמה על הרווחיות.
 • אסטרטגיות מחיר: עם שינויים בשער המרה, עשוי להיות צורך להתאים את אסטרטגיות המחיר בשווקים השונים, כדי לשמר את התחרותיות.
 • החלטות השקעה: שערי מרה לא יציבים יכולים להגביר את הסיכון הכלכלי, ולכן להשפיע על החלטות השקעה של החברה בשוקים מסוימים.

אינפלציה:

האינפלציה היא תהליך כלכלי בו ישנה עלייה במחירים הכלליים של מוצרים ושירותים בכלכלה מסוימת לאורך זמן. כאשר האינפלציה גבוהה, השקל הכלכלי של הכסף יורד, וזה משפיע באופן ישיר על המגמות הכלכליות, ניהול העסק והשיווק. הנה כיצד האינפלציה משפיעה:

 • כוח רכישה: כאשר ישנה אינפלציה, כוח הרכישה של הצרכנים יורד. הצרכנים מרגישים שהכסף שלהם "קונה פחות", ולכן הם עשויים להפחית את ההוצאות שלהם.
 • מחירי מוצרים: העלות הגולמית של המוצרים עלולה לעלות בגלל האינפלציה, מה שעשוי להוביל לצורך בהעלאת מחירי המכירה.
 • החלטות שיווק: במצב של אינפלציה, ייתכן שחברות יחליטו לשנות את אסטרטגיות השיווק שלהם, להציע הכוונות מחיר או להתמקד בהצעות ערך מוסף.
 • השקעות ומימון: במצב של אינפלציה גבוהה, ההשקעה בפרויקטים חדשים יכולה להיות סיכונית יותר, וכן המימון יכול להיות יקר יותר בשל שיעורי ריבית מוגברים.
 • תחרות: במצב של אינפלציה, חברות יכולות למצוא את עצמן בתחרות חריפה יותר בשוק, כאשר כל חברה מחפשת לשמר את נתח השוק שלה באמצעות הצעות מחיר או הכוונות שיווקיות מגוונות.

שיעורי אבטלה:

שיעורי האבטלה הם גורם כלכלי המשפיע ישירות על החלטות השיווק, המכירה, המחירים וההשקעה בכוח האדם, ולכן חשוב לקחת אותם בחשבון.

 • ביקוש: כאשר שיעור האבטלה גבוה, ישנה ירידה בכוח הרכישה של הציבור. הצרכנים, שחלקם אינם מעובדים, יכולים להפחית את ההוצאות שלהם, מה שמוביל לירידה בביקוש למוצרים ושירותים.
 • אסטרטגיות מחיר: במצב של אבטלה גבוהה, עשוי להיות צורך להתאים את אסטרטגיות המחיר למציאות הכלכלית, כדי להגיע לקהל היעד הרחב של הצרכנים.
 • הצעות ערך: העסקים עשויים להציע חבילות מוצרים או שירותים במחירים מוזלים או להציע הכוונות מיוחדות לאנשים הנמצאים באבטלה.
 • פרסום ושיווק: המסרים השיווקיים יכולים להשתנות כדי להיות רלוונטיים יותר למצב הכלכלי, ולהדגיש את הערך המוסף שהמוצר או השירות מציעים במצב של אבטלה.
 • השקעה בכוח אדם: במצב של אבטלה גבוהה, העסקים יכולים למצוא את עצמם במצב בו הם מצוידים בכוח אדם מיומן במחירים נמוכים יותר, אך מצד שני, הם גם עשויים להתמודד עם ירידה בביקוש למוצריהם או שירותיהם.

כלכלה גלובלית:

הכלכלה הגלובלית היא גורם מרכזי המשפיע על המגמות הכלכליות בעסקים. היא משפיעה על החלטות השיווק, המכירה, המחירים וההשקעה, ולכן חשוב לקחת אותה בחשבון בניהול העסק.

 • ביקוש גלובלי: משברים כלכליים במדינות מסוימות יכולים להוביל לירידה בביקוש למוצרים או שירותים ממדינה אחרת, אף אם המצב הכלכלי במדינה האחרונה הוא יציב.
 • תחרות גלובלית: הכלכלה הגלובלית מביאה לתחרות מוגברת, כאשר חברות ממדינות שונות מתחרות על אותו קהל יעד.
 • אסטרטגיות מחיר: המחירים יכולים להיות מושפעים מתנודות בשווקים גלובליים, כמו ירידת מחירי חומרי גלם או שינויים בשערי המרה.
 • סיכונים והזדמנויות: הכלכלה הגלובלית מצריכה את העסקים להיות מוכנים להתמודד עם סיכונים חדשים, אך גם מציעה הזדמנויות לגידול והתפשטות.
 • שיווק ופרסום: בשוק הגלובלי, יש צורך להתאים את המסרים השיווקיים לתרבויות, שפות ומגמות שונות בכל מדינה.
 • אספקה ותפוקה: הכלכלה הגלובלית יכולה להשפיע על שרשראות האספקה, כאשר חברות יכולות להיות תלויות בספקים ממדינות שונות.

גורמים חברתיים (Social):

כשאנחנו מדברים על שיווק, אחת ההתמודדויות הגדולות היא להבין את הקהל שאליו אנחנו מפנים. המטרה היא להגיע ללב הצרכן. והדרך הכי טובה לעשות זאת היא להבין את הגורמים החברתיים שמשפיעים עליו. אז כשאתם חושבים על האסטרטגיה הבאה שלכם, אל תשכחו לשאול את עצמכם: מה הקהל שלי רוצה? ואיך אני יכול להתאים את המצע שלי לצרכים האלה? הגורמים החברתיים הם אלה שמספקים לנו את המפתח להבנה זו. אז מה הם בעצם הגורמים החברתיים?

בפשטות, הגורמים החברתיים הם ההשפעות החברתיות שעליהן אנחנו צריכים להתחשב. זה יכול להיות התרבות בה אנחנו חיים, הערכים שאנחנו מחזיקים, או אפילו המודות הצריכה הנוכחיות. לדוגמא, אם במדינה מסוימת ישנה התעוררות תרבותית לגבי קניית מוצרים ירוקים, זה ישפיע על הדרך שבה תפרסמו מוצר שכזה באותה מדינה.

אז איך אתם מגיבים לגורמים החברתיים בשיווק? התשובה היא בהתאמה. אם אתם מבינים את הצרכים והרצונות של הקהל שלכם, אתם יכולים להתאים את המצע השיווקי שלכם בהתאם. לדוגמא, אם אתם בונים אתר בוורדפרס, תקדישו עמוד שלם להסבר על היתרונות הסביבתיים של המוצר שלכם. או אם אתם כותבים תוכן, הדגישו את הערכים החברתיים שהמוצר מקדם.

גורמים טכנולוגיים (Technological):

הגורמים הטכנולוגיים מסמלים את ההשפעות הטכנולוגיות שעשויות להשפיע על העסק. הטכנולוגיה היא לא רק כלי, אלא גם גורם המשפיע על הדרך שבה הצרכנים פועלים וקונים. שינויים טכנולוגיים יכולים לפתח שווקים חדשים, לשנות את הצורך במוצר או שירות, או להביא לשינוי באופן התקשורת עם הלקוחות. ההבנה המעמיקה של הגורמים הטכנולוגיים והיכולת להגיב להם באופן מהיר יכולה להבטיח שהעסק שלכם יישאר רלוונטי ויחזק את המעמד שלו בשוק.

דוגמאות לדרכים בהן גורמים טכנולוגיים משפיעים על העסק והשיווק:

 • אופן התקשורת: הטכנולוגיה מאפשרת תקשורת מהירה ויעילה עם הלקוחות. דרך כלים כמו רשתות חברתיות, צ'אט-בוטים ואפליקציות, העסקים יכולים להגיב במהירות לבקשות ולשאלות של לקוחות.
 • אנליטיקה וניתוח נתונים: הטכנולוגיה מאפשרת איסוף וניתוח של נתונים בצורה אוטומטית. כך, העסקים יכולים להבין את ההתנהגות של הלקוחות ולהתאים את השיווק שלהם בהתאם.
 • מכירה אונליין: הטכנולוגיה הפכה את המכירה האונליין לחיונית. עם פלטפורמות כמו WooCommerce בוורדפרס, כל עסק יכול להקים חנות וירטואלית בקלות.
 • אוטומציה: כלים טכנולוגיים מאפשרים אוטומציה של תהליכים בעסק, כולל שיווק אוטומטי, שמפשטים את העבודה ומגבירים את היעילות.
 • התאמה אישית: הטכנולוגיה מאפשרת לעסקים להציע ללקוחות חוויה מותאמת אישית, בין אם זה דרך המלצות מוצר, תוכן מותאם או מבצעים מיוחדים.
 • פתרונות חדשניים: הטכנולוגיה מאפשרת לעסקים להציע מוצרים ושירותים חדשים, או לשדרג את המוצרים הקיימים שלהם.

גורמים סביבתיים (Environmental):

הגורמים הסביבתיים כוללים את ההתמודדות עם תקנות סביבתיות, התחייבות לשמירה על הסביבה והבנת הצרכים והציפיות של הצרכנים בנוגע לנושאים סביבתיים. כאשר התודעה הסביבתית גוברת, עסקים שמציעים מוצרים ושירותים ירוקים או מתחייבים לפעולה סביבתית יכולים להפיק מכך יתרון תחרותי. התאמת האסטרטגיות השיווקיות לציפיות הצרכנים בנושא זה יכולה להביא להצלחה ויצירת מעמד העסק בשוק.

דוגמאות לדרכים בהן גורמים סביבתיים משפיעים על העסק והשיווק:

 • תקנות וחוקים: הרבה מדינות מטילות תקנות סביבתיות הדורשות מהעסקים להתאים את עצמם לסטנדרטים מסוימים. התאמה לא רק מונעת קנסות או תביעות, אלא גם מצביעה על העסק כאחראי ומחויב לסביבה.
 • התחייבות לסביבה: עסקים שמצהירים על התחייבות לסביבה ופועלים לפי זה, יכולים להגביר את אמון הצרכנים בהם. זה יכול להוביל ליתרון תחרותי, כאשר הצרכנים מעדיפים לקנות ממותגים שהם מזהים איתם ערכית.
 • צרכנות מודעת: היום, הרבה צרכנים בודקים את טביעת הרגל הסביבתית של המוצרים שהם קונים. עסקים שמציעים מוצרים בעלי פוטפרינט נמוך או שמציעים את האפשרות למיחזור, יכולים להפיק מכך יתרון.
 • חדשנות: התמודדות עם בעיות סביבתיות יכולה להוביל לחדשנות. לדוגמה, פיתוח אריזות מתכלה או טכנולוגיות חסכוניות באנרגיה.
 • שותפויות ושיתופי פעולה: עסקים שמתחייבים לסביבה יכולים להקים שותפויות עם ארגונים סביבתיים או עם עסקים אחרים במטרה לקדם מטרות סביבתיות משותפות.

גורמים משפטיים (Legal):

הגורמים המשפטיים מייצגים את ההשפעות המשפטיות שעשויות להשפיע על העסק. כל עסק חייב להיות מודע לחוקים, תקנות והגבלות המשפטיות הקיימות במדינה או באזור בו הוא פועל. התאמת השיווק והפעילות העסקית לחוקים המקומיים היא לא רק חיונית למניעת סנקציות או תביעות משפטיות, אלא גם כדי להבטיח את האמון של הלקוחות והציבור בעסק. כאשר עסק מפעיל את פעילותו בהתאם לחוק, הוא מראה אחריות ומקצועיות, דבר שיכול להגביר את האמון בו ולהביא להצלחה בשוק.

דוגמאות לדרכים בהן גורמים משפטיים משפיעים על העסק והשיווק:

 • הגבלות פרסום: חוקים רבים מגבילים את הדרך שבה ניתן לפרסם מוצרים מסוימים, כמו תרופות, אלכוהול או מוצרי טבק. עסקים חייבים להיות מודעים להגבלות אלה כאשר הם מפרסמים את המוצרים שלהם.
 • הגנת הצרכן: חוקים שמגנים על הצרכן יכולים להשפיע על הדרך שבה העסק מציע את המוצרים שלו, את האחריות שהוא מציע, ואת המידע שהוא מספק לצרכנים.
 • זכויות יוצרים: הגנה על זכויות יוצרים ופטנטים היא חיונית לעסקים שיש להם טכנולוגיה או תוכן ייחודי. הפרת זכויות אלה יכולה להוביל לתביעות משפטיות וקנסות.
 • חוקי פרטיות: בעידן הדיגיטלי, הגנה על פרטיות הלקוח היא במרכז הבמה. עסקים חייבים להיות מודעים לחוקים הקשורים לאיסוף ושמירה על נתונים אישיים.
 • חוקי תחרות: חוקים אלה מגבילים את הדרך שבה העסקים יכולים להתנהל, כדי למנוע מצבים של מונופול או פעולות שמזיקות לתחרות החופשית בשוק.
 • חוקי נגישות: בשנים האחרונות, הנושא של נגישות האתרים לאנשים עם מוגבלות הפך לנושא מרכזי וחשוב במיוחד בעולם העסקים והשיווק הדיגיטלי. הנגישות איננה רק עניין מוסרי של הגשת המידע לכל אחד, אלא גם דרישה משפטית במגוון מדינות.
  • חוקים ותקנות: במגוון מדינות, דרישות נגישות לאתרים ואפליקציות הפכו לחובה משפטית. עסקים שאינם מספקים את הדרישות האלה עלולים להיפגע מקנסות ותביעות.
  • הגברת הגישה: אתר נגיש הוא לא רק לאנשים עם מוגבלות. שיפורים בנגישות יכולים להועיל גם לצרכנים אחרים, כמו אנשים זקנים או אנשים שמשתמשים במכשירים עם מסכים קטנים.
  • אמון הלקוח: כאשר העסק מצהיר על התאמה לנגישות ופועל לפיכך, הוא מראה אחריות ומחויבות לכלל הציבור. זה יכול להגביר את האמון של הלקוחות בעסק ולהגביר את ההתחייבות שלהם למותג.
  • שיפור בממשק המשתמש: הרבה מהשיפורים שנעשים במסגרת התאמה לנגישות משפרים את חווית המשתמש באופן כללי. לדוגמה, צבעים ברורים יותר, גופנים קריאים וניווט אינטואיטיבי.
 • חוקי יבוא ויצוא: עבור עסקים שפועלים במסגרת בינלאומית, חשוב להיות מודעים לחוקים הקשורים לייבוא וייצוא של מוצרים.

הגורם האתי (Ethical):

בראשית השימוש בכלי הניתוח PESTEL, הכלי כלל שישה גורמים בלבד. עם הזמן, התברר כי ישנם גורמים נוספים המשפיעים על הסביבה העסקית, ולכן הוספו גורמים נוספים לניתוח. האות E האחרונה ב PESTELE מייצגת את הגורם ה"אתי" (Ethical.

בעשור האחרון, התמודדות העסקים עם נושאים אתיים הפכה להיות מרכזית במיוחד. הציבור והצרכנים הפכו להיות יותר מודעים ודורשים מהחברות לפעול לפי עקרונות אתיים. זה כולל נושאים כמו זכויות עובדים, יחס לסביבה, אמינות, שקיפות ועוד. חברות שלא פועלות לפי עקרונות אתיים עשויות להימנע מהן, להפסיד לקוחות או להימנע מהן בשווקים מסוימים.

ההוספה של הגורם האתי לניתוח הPESTEL היא נובעת מהשקפה שהעסקים היום נדרשים להתמודד לא רק עם הגורמים ה"קלאסיים" שהיו מרכזיים בעבר, אלא גם עם נושאים הקשורים לאתיקה ולערכים, שהם בלתי נפרדים מהפעילות העסקית בעולם המודרני.

המגבלות והביקורת על מודל PESTEL

הבנה נכונה של הסביבה החיצונית היא אחד ממפתחות להבנה ופיצוח של אסטרטגיה עסקית ושיווקית מוצלחת. כשאתם בוחרים בכלי או מודל לניתוח, חשוב להתאים אותו לצרכים הספציפיים של הארגון שלכם. הבנה נכונה של הסביבה בה אתם פועלים היא המפתח להצלחה בעולם השיווק הדיגיטלי.

מודל PESTEL הוא אחד הכלים הנפוצים ביותר לניתוח הסביבה המקרואית, אך כמו כל כלי, גם לו ישנם חסרונות:

 • חוסר מיקוד: המודל מציע התמקדות בשישה גורמים מרכזיים: פוליטי, אקונומי, סוציולוגי, טכנולוגי, אקולוגי ומשפטי. עם זאת, בפועל, לא תמיד קל להתמקד בכל הגורמים באופן שווה. לעיתים, ישנה נטייה להתרכז בגורמים מסוימים שנראים כיווניים יותר, בעת שגורמים אחרים מתעלמים מהם.
 • חוסר יציבות: הסביבה העסקית היא דינאמית. מה שהיה רלוונטי היום עשוי לא להיות כזה מחר. המודל דורש התעדכנות תדירה כדי להביא תוצאות מדויקות.
 • התאמה אישית: לא כל ארגון או חברה ימצאו את כל הגורמים במודל כאחידים בחשיבותם. לדוגמה, עבור חברה טכנולוגית, הגורם הטכנולוגי יהיה מרכזי בהרבה מאשר הגורם האקולוגי.
שתפו
שתפו
שתפו

כותב הפוסט:

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:

אסטרטגיה שיווקית

אופטימיזציה למקסום ההכנסה – Yield Optimization

אסטרטגיה שיווקית

מפה תפיסתית – perceptual map

אסטרטגיה שיווקית

Negative SEO

אסטרטגיה שיווקית

למה כל בעל עסק צריך להכיר את לוח הבקרה למנהל השיווק?

אסטרטגיה שיווקית

בפסח תקראו לי "משה" או ש..

רוצים להתקדם?

דילוג לתוכן